Uppträda

Jag vill bara vara med och uppträda

Maila ola(@)harrys.se för att anmäla dig.
(Värnamodagarna kommer att arkivera era uppgifter i max tre år för att kunna kontakta er om vi vill engagera er.)