Söndag

10- Ekumenisk gudstjänst i tältet på Bruno Mathssons plats.
Kyrkkaffe. Bänkar finns på plats, medtag fällstol om så önskas.

10- Söndagsskola i Svenska kyrkans tält.