Matvagn

Vi välkomnar Er ansökan till matkulturella torget under Värnamodagarna 2024.

Är du/ni intresserade av att vara med maila ola(@)harrys.se
(Det finns mer information längre ner på sidan.)

Övrig information

PLATS

Pris 17.000 ex moms plus el (16A 1000:-, 32A 2000:-)

Lämnas inte platsen i samma skick som när ni kom, kommer arrangören att debitera 3000:- exkl moms.

FUNKTIONÄRSBILJETTER
Varje matvagn ska mottaga 40 funktionärsbiljetter/ort utan ersättning. Biljetter utöver skall kompenseras med 100:- inkl moms per biljett av arrangören.

LIVSMEDELSTILLSTÅND
Måste skickas med i ansökan.

EGENKONTROLL
Varje företagare ansvarar för att verksamheten har ett fungerande system för egenkontroll. Genom fungerande rutiner och tillräcklig kunskap hos er personal ökas livsmedelssäkerheten. Fokus i år kommer vara hur man säkerställer livsmedelssäkerheten över nätterna.

ÖVERNATTNING
Det är inte tillåtet att sova/övernatta i tältet/vagnen, se lokal ordningsstadga för Värnamo Kommun

15 § ”…tillfälligt boende i tält eller vagnar…får inte ske utan polismyndighetens tillstånd I de fall personer upptäcks i tält/vagnar kommer ordningsvakterna ingripa samt polisanmäla.

ÖPPETTIDER
Öppnar tis lunch kl 11.30, stänger lör kväll

Följs inte öppettiderna har arrangören rätt att neka restauratören sin plats! Inga förskott återbetalas då!

Detta är en ansökan, alltså garanteras inte en plats!

ÖVERSIKT ÖVER OMRÅDET