Matvagn

Vi välkomnar Er ansökan till matkulturella torget under Värnamodagarna 2022.

Här kommer ansökningshandlingar för årets dagar. Fyll i dessa & vi återkommer med besked om ni får vara med.
(Det finns mer information längre ner på sidan.)

  Önskad plats och pris
  Plats 1-18 15.000:- + moms (plus att ni skall ta emot 40 funktionärsbiljetter utan ersättning)
  Karta, se längre ner på sidan.


  LjungbydagarnaVärnamodagarna

  Övrig information

  PLATS

  Pris 15.000 ex moms plus el (16A 1000:-, 32A 2000:-)

  Lämnas inte platsen i samma skick som när ni kom, kommer arrangören att debitera 3000:- exkl moms.

  FUNKTIONÄRSBILJETTER
  Varje matvagn ska mottaga 40 funktionärsbiljetter/ort utan ersättning. Biljetter utöver skall kompenseras med 60:- inkl moms per biljett av arrangören.

  LIVSMEDELSTILLSTÅND
  Måste skickas med i ansökan.

  EGENKONTROLL
  Varje företagare ansvarar för att verksamheten har ett fungerande system för egenkontroll. Genom fungerande rutiner och tillräcklig kunskap hos er personal ökas livsmedelssäkerheten. Fokus i år kommer vara hur man säkerställer livsmedelssäkerheten över nätterna.

  ÖVERNATTNING
  Det är inte tillåtet att sova/övernatta i tältet/vagnen, se lokal ordningsstadga för Värnamo Kommun

  15 § ”…tillfälligt boende i tält eller vagnar…får inte ske utan polismyndighetens tillstånd  I de fall personer upptäcks i tält/vagnar kommer ordningsvakterna ingripa samt polisanmäla.

  ÖPPETTIDER
  Öppnar tis lunch kl  11.30, stänger lör kväll

  Följs inte öppettiderna har arrangören rätt att neka restauratören sin plats! Inga förskott återbetalas då!

  Detta är en ansökan, alltså garanteras inte en plats!

  ÖVERSIKT ÖVER OMRÅDET